Archive | huhtikuu 2015

Vertaistukea isovanhemmille

Olen viime aikoina saanut yhteydenottoja autismin kirjon lasten isovanhemmilta. Viesti yhteydenottajilta on ollut selkeä, he ovat kaivanneet sekä tietoa että keskustelua autismin kirjosta ja isovanhemmuudesta.

WP_20140527_002

Isovanhemmat saavat usein ensitiedon lapsenlapsen autismin kirjosta lapsen vanhemmilta, omilta lapsiltaan. Isovanhempien ensireaktiot ja tunteet voivat vaihdella paljonkin. Silloin kun lapsenlapsen autismin kirjon diagnoosista kuulee omalta lapseltaan ensimmäisen kerran on tilanne erityisen herkkä. Tieto voi tulla täytenä yllätyksenä tai se voi olla pitkän prosessin lopputulos. Monet vanhemmat muistavat kuitenkin erityisen pitkään juuri omien vanhempiensa ensimmäiset reaktiot, heidän kerrottuaan lapsen autismin kirjon diagnoosista.

Isovanhemmilla on pitkä elämänkokemus takanaan, mutta autismin kirjo voi olla heille täysin uusi asia. Monet vanhemmat onneksi antavat isovanhemmille vinkkejä siitä, mistä tietoa kannattaa etsiä ja miten lapsen kanssa tulee toimia. Monet isovanhemmat ovat kertoneet pyrkineensä selvittämään, mitä autismin kirjo tarkoittaa ja kuinka toimia lapsen kanssa. Tiedon käsittelyyn ja asiasta keskusteluun ei ole oikein löytynyt oikeaa verkostoa.

Isovanhempien vertaistuki on tärkeää ja moni kaipaakin sitä kipeästi. Mahdollisuus keskustella kokemuksista, omista tunteista ja jakaa isovanhempien kesken hyviä vinkkejä autismin kirjon asioissa on tärkeää.

Turussa toimii Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistyksen Aisti ry:n vapaaehtoisten ylläpitämä isovanhempien vertaistukiryhmä. Siitä ja yhteydenotoista innostuksen saaneena päätin kutsua autismin kirjon lasten isovanhempia vertaistapaamiseen Helsinkiin 19.5. kello 13-15. Toivon todella että tieto tavoittaa mahdollisimman monet ja tapaamiset jatkuisivat tulevaisuudessakin.

Lisätietoja tapaamisesta: http://www.autismiliitto.fi/ajankohtaista/vertaistapaaminen_isovanhemmille.2094.news

Aurinkoisin terveisin,
Elina Vienonen
Projektipäällikkö,
Autismi- ja Aspergerliitto ry, Arjessa alkuun -projekti

Mainokset