Archive | Tou 2015

Erityinen isovanhemmuus

WP_20150517_023Autismin kirjo koskettaa suurta joukkoa ihmisistä tavalla tai toisella. Vertaistuesta voimaa saavat vanhemmat, kirjon henkilöt ja lähipiiri. Myös ammattilaisten keskuudessa tunnistetaan vertaisuuden voimaannuttava vaikutus. On helpompi puhua ja ymmärtää kun on yhteinen ja yhdistävä asia.

Vertaistukiryhmät lähipiirille, esimerkiksi sisaruksille ja isovanhemmille ei ole vielä kovin laajalle levinnyttä toimintaa. Tulevaisuudessa toivottavasti näitäkin ryhmiä kokoontuu yhä enemmän.

Kohtasin tällä viikolla useita isovanhempia, joista läheskään kaikki eivät olleet koskaan ennen tavanneet muita autismin kirjon lasten isovanhempia. Sain tapaamisen jälkeen useita palautteita joiden viesti oli, että tapaaminen antoi mahdollisuuden käsittää oman lapsenlapsen tilannetta laajemmin ja ehkä harvinaisenkin tilaisuuden puhua rauhassa autismin kirjosta. Tapaaminen oli siis tarpeellinen, suorastaan erityisen tärkeä!

Isovanhemmuuteen liittyy yleensä se, että pääasiallinen kasvatusvastuu lapsesta ei ole itsellä, mutta lasta hoidetaan ja hänen kanssaan halutaan viettää aikaa ja tehdä mukavia asioita yhdessä. Isovanhemmille onkin tärkeää jakaa tietoa lapsen erityisyydestä, vahvuuksista ja toimintatavoista joita kannattaa käyttää niin, että hetket lapsen kanssa ovat molemmille osapuolille mahdollisimman miellyttäviä. Parhaat vinkit voivat tulla vaikka toiselta isovanhemmalta.

Isovanhemmat ovat myös usein niitä jotka etsivät  itse tietoa autismin kirjosta. He kokevat herkästi jäävänsä yksin miettimään mm. mitä luettu tieto käytännössä tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa juuri oman lapsenlapsen kohdalla. Joskus asiasta on hyvä saada puhua jonkun muunkin kuin oman lapsen kanssa, siihen tarpeeseen vastaa isovanhemmille suunnattu vertaistukitoiminta.  Toivon, että myös isovanhempien osuus yhdistyksissä lisääntyy ja sitä kautta keskinäinen vertaistuki mahdollistuu.

 

Elina Vienonen, projektipäällikkö
Arjessa alkuun -projekti
Autismi- ja Aspergerliitto ry

Mainokset