Archive | kesäkuu 2015

Sisaruuden kirjo

Arjessa alkuun -projektiin liittyy monenlainen vertaisuus, vertaistuki ja kohtaamiset.
Tällä kertaa vertaistuen muodoista vuorossa oli autismin kirjon sisarusten leiri, joka Anjalajärjestettiin vain sisaruksille, ei muille perheenjäsenille. Oma osuuteni oli toisen Autismi- ja Aspergerliiton työntekijän kanssa vetää vertaisryhmiä leiriläisille.

Kokoonnuimme leiriläisten kanssa vertaistapaamiseen heti tulopäivänä. Leiriläiset eivät vielä olleet ehtineet juurikaan tutustua siinä vaiheessa tosisiinsa. Meidät vetäjät yllätti täysin lasten avoimuus jo ensimmäisellä tapaamisella. Autismin kirjosta ja sisaruudesta yleensäkin keskustelu, aiheen työstäminen myös piirtäen ja erilaisia luovia teoksia tehden oli kaikille mieluista ja osallistuminen oli alusta alkaen todella vilkasta. Yhdistävä tekijä leiriläisillä oli autismin kirjon sisko tai veli ja kuten sisaruudessa yleensäkin liittyy siihen monenlaisia tunteita ja ajatuksia.

Se että koko leiri ja sen ohjelma oli järjestetty nimenomaan sisaruksille joilla itsellään ei ole autismin kirjon diagnoosia oli osallistujille tärkeää. Erillisohjelmaa ja toimintaa ei tällä kertaa ollutkaan järjestetty autismin kirjon lapsille, vaan juuri näille ihan yhtä tärkeille ja tasaveroisille sisaruksille. Leirin aikana vahvistui oma käsitykseni siitä, että sisarukset, jo lapsinakin tarvitsevat silloin tällöin mahdollisuuden jutella tästä erityisestä sisaruudesta. Joskus voi olla hyvä päästä juttelemaan asiasta myös jonkun muun kuin oman vanhemman kanssa. Kuten kaikissa vertaisryhmissä jokainen sai myös leirin vertaisryhmässä itse päättää haluaako jakaa ajatuksiaan vai osallistuuko vain kuuntelemalla. Vertaisryhmästä oli lupa myös poistua kesken kokoontumisen, mutta kukaan ei tällä kertaa käyttänyt sitä mahdollisuutta hyväkseen.

Päijät-Hämeen autismi- ja Aspergeryhdistyksen aloitteesta Arjessa alkuun -projekti oli mukana tässä autismin kirjon sisarusten leirin toteuttamisessa. Iso kiitos yhdistyksen vapaaehtoisille leirin toteuttamisesta ja hyvästä ideasta. Leiri järjestettiin viime viikolla Kymenlaakson kauniissa Anjalassa. Maisema ja miljöö oli upea, mutta kelit olisivat voineet toki olla kesäisemmätkin. Lapset eivät tosin tainneet valittaa siitäkään.

Hyvää kesää kaikille erityisille sisaruksille ja heidän vanhemmilleen!

 

Elina Vienonen, projektipäällikkö
Arjessa alkuun -projekti
Autismi- ja Aspergerliitto ry

Mainokset