Archive | syyskuu 2015

Vapaaehtoistoiminta ja sitoutuminen

Uutta vapaaehtoistoimintaa kehittäessä huomiota kiinnitetään totta kai sitoutumiseen. Niin olemme mekin tässä Arjessa alkuun -vertaisosaajatoiminnassa pyrkineet tekemään. Miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea vertaisosaajia, jotka tekevät tärkeää työtä antaessaan tukea niille joille autismin kirjon diagnoosi on vielä tuore tai ei edes ole vielä varmistunut?

Nyt toisella toiminta-alueella toimintaa käynnistäessäni huomaan että Arjessa alkuun -vertaisosaajat vaikuttavat todella sitoutuneilta toimintaan. Heitä ei missään vaiheessa edes pyritä sitouttamaan toimintaan, vaan heille annetaan mahdollisuus sitoutua toimintaan jonka he kokevat arvokkaaksi ja johon he saavat koulutusta, tukea ja virkistystä. Hauskaakin siis pidetään 🙂

KuvaKassiBlogiVertaisosaajilla oma elämänkokemus on tärkein työkalu vapaaehtoistyössään. Heillä voi olla kokemus siitä että he ovat saaneet vertaistukea varhaisessa vaiheessa, pian diagnoosin saamisen jälkeen tai vastaavasti toisilla on kokemus miltä yksinjääminen on tuntunut. Nämä kokemukset ovat heidän motivaationsa antaa tukea muille sitä tarvitseville.

Tällä hetkellä mietin vapaaehtoisten sitoutumista paljon enemmän sitä miten saamme ammattilaiset sitoutumaan toimintaan. Kuinka saamme viestin ammattilaisille niin, että he luottavat vertaisosaajatoimintaamme ja antavat siitä tiedon ensitiedon yhteydessä. Ammattilaistiedon ja kokemustiedon välillä on ero, joka on syytäkin pitää erillään. MUTTA ammattilaistieto ja kokemustieto täydentävät toisiaan ja molempia tarvitaan.

Vertaisosaajat eivät anna kuntoutusohjausta, neuvo lääkinnällisissä asioissa tai arvostele ammattilaisten tekemää työtä. Vertaisosaajat kertovat miten tämän uuden asian kanssa voi selvitä ja mistä tukea ja tietoa voi hakea, jos sitä heiltä pyydetään. Ennenkaikkea he kertovat omista kokemuksistaan, kuuntelevat ja saattelevat vertaistuen piiriin, jonne lähteminen yksin voi tuntua ylivoimaiselle.

Ammattilaisten tärkeä tehtävä on siis kertoa ensitiedon yhteydessä vertaisosaajatoiminnasta. Ammattilaisten tehtävä on myös luottaa kokemustietoon.

 

Elina Vienonen, projektipäällikkö
Arjessa alkuun -projekti
Autismi- ja Aspergerliitto ry

Mainokset