Archive | marraskuu 2015

Vahvuudet edellä – Onko se mahdollista?

Jokaisella meistä on paljon vahvuuksia. Jokaiselle meistä tekee ihan varmasti hyvää kuulla omista vahvuuksista, saada positiivista palautetta ja ihan vaan saada tuntea olevansa hyväksytty omana itsenään.

Autismin kirjon lasten vanhemmat kertovat usein toisilleen, ettei esimerkiksi vammaistukihakemuksiin saa KOSKAAN kirjoittaa mitään hyvää omasta lapsesta tai hakemus palaa hylsynä takaisin. Useimmiten myös ammattilaisten kirjoittamat lausunnot keskittyvät puutteisiin, heikkouksiin ja rajoitteisiin saman syyn vuoksi. Lausuntoihin jääkin paljon jälkiä siitä, mitä lapsi ei osaa tai mitä hänen tulisi oppia.

Jos kaikki aikuiset osaavat tukea lasta viisaasti ja kannustavat häntä oppimaan uutta, tuskin hän näistä lausunnoista kärsii. Aina ei lasta kuitenkaan ympäröi tämä viisaasti käyttäytyvä ja tiedostava aikuisten verkosto. Unohtaa ei sovi sitäkään, että näistä lausuntojen lapsista kasvaa myös aikuisia. Monet heistä haluavat myöhemmin lukea mitä heistä on lapsuudessa kirjoitettu. Kuka silloin muistuttaisi heitä siitä, miksi heistä itsestään kirjoitettu teksti on niin toimintarajoitekeskeistä? Ja että he ovat oikeasti olleet myös hyviä monissa asioissa? Kyllä jokaisen lapsen täytyisi sekä lapsena saada kuulla että aikuisena pystyä lukemaan myös vahvuuksistaan joita hänellä on.

Kuva: Helin VesalaMeidän on ymmärrettävä puhua yhä enemmän MYÖS vahvuuksista, diagnoosista riippumatta. Autismin kirjon diagnoosin saaminen ei varmasti ole turhaa. Piirteet näyttäytyvät niin monilla eri tavoilla ihmisestä ja tilanteesta riippuen. Joidenkin kohdalla toimintarajoitteet voivat olla huomattavia ja esimerkiksi aistien toiminta saattaa aiheuttaa paljon kuormitusta arjessa. Näiden asioiden vuoksi kuntoutus ja tuki on tärkeää. Näistä muodostuu usein myös se syy, miksi lasta tutkitaan ja halutaan saada selville mitä erilaisen käyttäytymisen taustalla on.

Emme kuitenkaan saa koskaan antaa autismin kirjon ihmisille viestiä, että heidän tulisi muuttua meidän kaltaisiksemme, etteivät he kelpaa sellaisina kuin ovat. Se, että ihminen saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi omana itsenään ei tarkoita ettei hän voisi oppia koko ajan uutta ja kehittyä ihmisenä. Vahvuutta on voida olla omanlaisensa.

Kysyimme Arjessa alkuun -projektin toimesta jokunen viikko sitten Autismiliiton facebookissa autismin kirjon ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia toimintarajoitteiden sijaan. Vastaajat toivat esiin valtava määrä vahvuuksia ja niissä on myös oikeasti tärkeää tietoa. Eikä mikään estä kirjoittamasta niitä vielä lisääkin. Linkki facebook -päivitykseen: Vahvuudet

Olen sitä mieltä, että järjestelmä joka ei kestä vahvuuksien kirjaamista virallisiin lausuntoihin on rikki. Sitä pitää voida muuttaa.

Hyvää marraskuun jatkoa!

Elina Vienonen, projektipäällikkö
Arjessa alkuun -projekti, Autismi- ja Aspergerliitto ry

 

Mainokset