Archive | maaliskuu 2016

Mitä autismiystävällisyys tarkoittaa?

Autsimin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten palvelut eivät edelleenkään ole Suomessa tasa-arvoisesti järjestetty. Alueelliset erot sekä palveluiden saatavuudessa että järjestämistavoissa ovat edelleen suuret. Myös lakia ja asetuksia luetaan monin eri tavoin. Epätasa-arvoisuus aiheuttaa sekä vanhemmissa että aikuisissa luonnollisesti luottamuspulaa ja turvattomuuden tunnettakin. Toivon tilalle voi tulla pahimmillaan epätoivoa.

Kuva: Papunet

Autismin kirjon näyttäytyessä hyvin yksilöllisesti, tuo se totta kai myös haasteita palveluiden järjestämisessä. Haasteita tuo myös kuntien ja valtion talous. Silti aina ei voi mennä ns. resurssipulan taakse piiloon ja perustella sillä kaikkea. Samoilla resursseillakin voidaan usein toteuttaa parempia palveluita, jos kysytään ihmisiltä itseltään mikä heitä auttaisi arjessa.

Valitettavasti myös autismin kirjon tuomia haasteita vähätellään usein ja se on myös joskus syynä siihen, ettei tarvittavaa tukea ole sitä tarvitsevalle. ”Vamma” eli tässä tapauksessa autismin kirjon piirre, joka ei näy ihmisestä ulospäin ja joka ei näyttäydy jokaisessa tilanteessa samanlaisena voidaan tulkita niin, ettei tuki olisi tarpeen. Sanoivat vanhemmat tai aikuinen itse asiasta mitä tahansa.

 

Autismitietoisuuden lisääntyminen on yksi lääke siihen, että tuki vastaisi paremmin tarpeita. Autismitietoisuus on samalla autismiystävällisyyttä palveluissa ja asenteissa.

Se ei edes maksa mitään, autismiystävällinen asenne nimittäin. Mitä autismiystävällisyys sinulle tarkoittaa?

 

Elina Vienonen, projektipäällikkö
Autismi- ja Aspergerliitto ry/Arjessa alkuun -projekti

 

Autismi- ja Aspergerliitto on Maailman autismitietoisuuden päivänä 2.4. klo 12 – 16 esillä Helsingin Kampissa, jossa jaetaan ”autismitiedon siemeniä”. Tapahtuma järjestetään yhdessä Autismisäätiön kanssa.

 

Mainokset